Zapraszamy do korzystania z serwisu HeinOnline z wykupionym dostępem do HeinOnline's Core Collections. Kolekcja ma charakter wielodziedzinowy (m.in. prawo, ekonomia, biznes, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne) i prezentuje dane w ujęciu bieżącym i historycznym.

Obejmuje artykuły z ponad 2.800 czasopism z zakresu prawa i nauk pokrewnych oraz teksty aktów prawnych. Więcej informacji na temat bazy HeinOnline dostępnych jest w broszurze.