Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje różne formy szkoleń m.in.:

- szkolenie biblioteczne online,
- szkolenie biblioteczno-bibliograficzne "Klucz biblioteczny",
- pomoce w pdf,
- e- szkolenia.