Biblioteka Główna

  • Stanowiska komputerowe we wszystkich czytelniach Biblioteki
    Dostęp wyłącznie do strony UG i BUG (katalog biblioteczny), do wszystkich baz i czasopism elektronicznych prenumerowanych przez BUG oraz do bibliotek cyfrowych*. Baza linków może być rozbudowywana. Sugestie dotyczące udostępniania kolejnych baz, stron www i serwisów służących dydaktyce i edukacji, mogą być zgłaszane bibliotekarzom dyżurnym przez zarejestrowanych w bazie bibliotecznej czytelników. Można też przesłać do Oddziału Informacji Naukowej formularz kontaktowy. Po weryfikacji zasadności dołączenia nowej strony do bazy linków dostęp będzie uruchamiany w ciągu 3 dni roboczych. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice. 
  • Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej (parter pok. 0.55) 
    W czytelni znajdują się 4 komputery z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym pakietem Microsoft Office 2010. Osoby korzystające z tych stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają pracownicy i studenci UG.

Uwaga!
W czytelniach na piętrach dane zapisywane na twardych dyskach komputerów są cyklicznie usuwane w ciągu dnia, dlatego jeżeli Użytkownik tworzy na tych komputerach pliki tekstowe lub inne, powinien zapisywać je na własnym nośniku typu pendrive. W sytuacji, gdy Użytkownik nie dysponuje własnym nośnikiem, powinien korzystać z komputerów w Czytelni Oddziału Informacji Naukowej (parter), gdzie dane usuwane są dopiero po zamknięciu biblioteki.

Biblioteki specjalistyczne
Biblioteki specjalistyczne: Biblioteka Ekonomiczna-Informatorium (Sopot), Biblioteka Prawna, Humanistyczna i Neofilologiczna (Gdańsk) posiadają wyznaczone stanowisko z nieograniczonym dostępem do Internetu dla osób posiadających konto. 
   
Internet bezprzewodowy eduroam

Dostępny jest w bibliotekach: Ekonomicznej, Głównej, Humanistycznej i Prawnej wyłącznie dla użytkowników usługi EDUROAM.

Uzyskanie dostępu do EDUROAM na UG

Więcej informacji o usłudze EDUROAM

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U. dnia 31.12.2009 r.) i zarządzenia Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego, z dniem 24.02.2011 r. zmienia się sposób korzystania z Internetu w Bibliotece Głównej UG oraz w czytelniach bibliotek specjalistycznych.