Spis treści

 

2. Składanie zamówienia

 • Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne.
  Autor, tytuł, miejsce, rok wydania - w przypadku zamawiania książki.
  Autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł, rocznik, numer czasopisma - w przypadku prośby sprowadzania kopii tekstu zamieszczonego w wydawnictwie ciągłym.
 • Jednorazowo czytelnik może zamówić 5 publikacji (w tym nie więcej niż trzy z zagranicy).
 • Zamówienia na publikacje z bibliotek krajowych można składać osobiście w wypożyczalni międzybibliotecznej na specjalnych formularzach lub w formie elektronicznej.
 • Zamówienia składa się w odpowiedniej dla kierunku studiów wypożyczalni międzybibliotecznej.
 • Na jednym formularzu można zamówić jedną publikację.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Formularze elektroniczne:

  Zamówienie na książkę
  Zamówienie na kopię z czasopism
 • O realizacji zamówienia czytelnik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.
 • Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka UG obciąży go kosztami związanymi z ich sprowadzeniem oraz może pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.