Spis treści

4. Opłaty

 • Czytelnik pokrywa koszt kopii dokumentów (w przypadku artykułów) oraz wszelkie opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca.
 • Wszystkie zamówienia zagraniczne są odpłatne.

Cennik usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UG

- opłata za odbitkę kserograficzną wykonaną w BUG (powyżej 10 stron) 0,20 zł (w tym 23% VAT)/ 1 strona A4
- opłata za skan wykonany w BUG (powyżej 10 stron) 0,50 zł (w tym 23% VAT)/ 1 strona A4
- nagrywanie treści na płytę CD w BUG (w tym cena płyty) 4 zł (w tym 23% VAT)

Opłaty za zamówienia realizowane dla czytelników BUG:

 • Opłaty za kopie z czasopism: według rachunku biblioteki realizującej zamówienie.
 • Przesyłki specjalne : sprowadzone materiały o wadze ponad 2 kg lub wymagające ubezpieczenia - koszty zamówienia ponosi czytelnik na postawie wystawionego rachunku bądź faktury.
 • Sprowadzenie książek z zagranicy:
  - koszt wysyłki zwracanej książki (według cennika Poczty Polskiej) + opłata wyznaczona przez bibliotekę realizującą zamówienie,
  - Biblioteka UG płaci specjalnym środkiem płatniczym – voucherem IFLA (wartość jednego vouchera = 40zł), najczęściej żądana opłata to 1 voucher za 1 książkę,
  - Biblioteka realizująca zamówienie może zażądać opłaty wyższej – zależy to od rodzaju wydawnictwa i obszaru, z którego sprowadzane są materiały.