1. Czy mogę odebrać książkę z Biblioteki Ekonomicznej (BEkon) w Bibliotece Głównej (BUG-Oliwa)?
 2. Co jest hasłem, a co numerem czytelnika ?
 3. Zapomniałem/am hasła do konta czytelnika, jak mogę je odzyskać?
 4. Czy mogę dokonać prolongaty, jeśli termin zwrotu już upłynął?
 5. Jestem poza Trójmiastem, a upływa termin zwrotu książki. Co mogę zrobić?
 6. Czy ktoś może za mnie wypożyczyć książkę?
 7. Dokonałem/am już jednej prolongaty książki, ale jest mi ona jeszcze potrzebna. Co mogę zrobić?
 8. Mieszkam w Trójmieście, ale studiuję poza nim. Czy mogę wypożyczać książki z BUG?
 9. Co oznacza termin: w przetwarzaniu?
 10. Jak długo trzeba czekać na zamówioną książkę?
 11. Czy jeśli oddałem/am książkę, ale nie uiściłem kary mam prawo do wypożyczania?
 12. Od kiedy naliczana jest kara za przetrzymanie książki?
 13. Co oznaczają skróty: IFSiD, BEkon?
 14. Czy mogę oddać książkę w dowolnej bibliotece?
 15. Dlaczego nie mogę zamówić książki znajdującej się w Bibliotece Głównej w Oliwie?
 16. Czy mogę zamówić książki przez Internet, by czekały na mnie w bibliotece?
 17. Jestem studentem I roku studiów. Ile maksymalnie książek i na jak długo mogę wypożyczyć?
 18. Czy istnieje możliwość prolongaty wypożyczonej książki?
 19. Ile wynoszą opłaty za przetrzymane książki?
 20. Próbowałem zamówić książki przez Internet, niestety pojawił się komunikat, że moje zamówienie nie zostało zrealizowane. Dlaczego?
 21. Czy mogę zarezerwować przez Internet książkę wypożyczoną przez innego czytelnika?
 22. Nie jestem studentem ani pracownikiem UG. Czy mogę korzystać z usług Biblioteki?

 

 1. Czy mogę odebrać książkę z Biblioteki Ekonomicznej (BEkon) w Bibliotece Głównej (BUG-Oliwa)?

  Nie. Książkę należy odebrać w miejscu zamówienia.

 2. Co jest hasłem, a co numerem czytelnika ?

  Numer czytelnika to prefiks 5100 oraz numer legitymacji elektronicznej, np. 123456: 5100123456.
  Hasło to domyślnie numer PESEL. Pamiętaj, aby po pierwszym logowaniu, zmieć hasło na własne.
 3. Zapomniałem/am hasła do konta. Jak mogę je odzyskać?

  Aby odzyskać hasło, należy zgłosić się do dowolnej wypożyczalni lub samodzielnie je wygenerować. Wówczas należy kliknąć na link "Zapomniałeś hasła", który znajduje się w zakładce "Zaloguj" tuż pod numerem i hasłem czytelnika.

 4. Czy mogę dokonać prolongaty, jeśli termin zwrotu już upłynął?

  Tak, ale pod warunkiem, że książka nie była jeszcze prolongowana i nie została zamówiona przez innego czytelnika. W takiej sytuacji, należy skontaktować się z dowolną wypożyczalnią (po upływie terminu zwrotu nie możesz dokonać prolongaty samodzielnie). Za okres między terminem zwrotu, a terminem prolongaty, system naliczy karę, którą trzeba będzie zapłacić.
 5. Jestem poza Trójmiastem, a zbliża się termin zwrotu książki. Co mogę zrobić?

  Jeśli książka nie była jeszcze prolongowana, możesz ją prolongować: online, telefonicznie lub drogą mailową. Możesz również poprosić o zwrot książki zaufaną osobę. Nie musisz dokonać go osobiście.
 6. Czy ktoś może za mnie wypożyczyć książkę?

  Tak, jeśli został wcześniej osobiście upoważniony w Wypożyczalni. Osoba upoważniana musi posiadać dokument tożsamości.

 7. Dokonałem/am już jednej prolongaty książki, ale jest mi ona jeszcze potrzebna. Co mogę zrobić?

  Książkę można ponownie wypożyczyć pod warunkiem, że nikt jej wcześniej nie zarezerwował. Aby to sprawdzić, skontaktuj się z dowolną wypożyczalnią.

 8. Mieszkam w Trójmieście, ale studiuję poza nim. Czy mogę wypożyczać książki z BUG?

  Nie możesz. Prawo do wypożyczania książek mają studenci UG oraz studenci z innych publicznych uczelni z Trójmiasta.

 9. Co oznacza termin "w przetwarzaniu"?

  Termin "w przetwarzaniu" oznacza, że książka została zamówiona i czeka na odbiór przez czytelnika. Książkę należy odebrać w ciągu 3 dni.

 10. Jak długo trzeba czekać na zamówioną książkę?

  Czas oczekiwania na zamówioną książkę wynosi do 30 minut.

 11. Czy jeśli oddałem/am książkę, ale nie uiściłem kary mam prawo do wypożyczania?

  Nie, do czasu uiszczenia należności nie możesz zamawiać ani wypożyczać książek.
 12. Od kiedy naliczana jest kara za przetrzymanie książki?

  Po upływie trzech dni od terminu zwrotu (wyłączając dni świąteczne) system zaczyna naliczać karę.
 13. Co oznaczają skróty: IFSiD, BEkon?

  IFIS to skrót od nazwy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, a BEkon - Biblioteka Ekonomiczna.
 14. Czy mogę oddać książkę w dowolnej bibliotece?

  Nie, książkę należy oddać w miejscu jej wypożyczenia.
 15. Dlaczego nie mogę zamówić książki znajdującej się w Bibliotece Głównej w Oliwie?

  Biblioteka Główna nie posiada magazynu, książki są ułożone na dostępnych dla czytelników regałach (zasada wolnego dostępu), dlatego nie można zamówić ich online.
 16. Czy mogę zamówić książki online, by czekały na mnie w Bibliotece?

  Tak, ale tylko z tych bibliotek, które posiadają magazyn: Biblioteka Ekonomiczna i Prawna. Książka zamówiona z wypożyczalni czeka na odbiór 3 dni, a z czytelni tylko do końca dnia, w którym zastało złożone zamówienie.
 17. Jestem studentem I roku studiów. Ile maksymalnie książek mogę wypożyczyć i na jak długo?

  Student I roku jednorazowo może wypożyczyć 10 tytułów na okres 1 miesiąca.
 18. Czy istnieje możliwość prolongaty wypożyczonej książki?

  Czytelnik może jednorazowo samodzielnie prolongować termin zwrotu książki online na okres 1 miesiąca. Można również dokonać prolongaty telefonicznie i mailowo.
 19. Ile wynoszą opłaty za przetrzymane książki?

  Za przetrzymanie 1 wol. pobiera się 0,50 zł dziennie. Kare nalicza automatycznie system komputerowy.
 20. Próbowałem zamówić książki online,ale pojawił się komunikat, że moje zamówienie nie zostało zrealizowane. Dlaczego?

  Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia są przetrzymane książki na koncie, wygaśnięcie konta (konto biblioteczne należy prolongować na początku każdego roku akademickiego), przekroczony limit zamówień lub nieuregulowane kary.
 21. Czy mogę zarezerwować książkę wypożyczoną przez innego czytelnika?

  Tak, jest taka możliwość.
 22. Nie jestem studentem ani pracownikiem UG. Czy mogę korzystać z zasobów Biblioteki?

  Wszystkie osoby zainteresowane księgozbiorem mogą z niego na miejscu. Warunki wypożyczania zawarte są w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki UG pkt. I § 2.